Planning en tijdregistratie tankstations

Bent u op zoek naar een efficiënte en effectieve personeelsplanning en tijdregistratie?

Planning

Met onze software kunt u snel en eenvoudig personeel in verschillende diensten plannen. Wij bieden software waarmee u grip houdt op de inzet van de juiste medewerkers: een planning waarmee u de juist gekwalificeerde medewerker heeft ingezet tegen zo laag mogelijke kosten.

Tijdens het plannen wordt de gemaakte planning continue met een normplanning per locatie/afdeling vergeleken. Zo creëert u een kosten efficiënte planning zonder extra en overbodig ingeplande directe en indirecte uren!

Vervolgens kunt u eenvoudig de gemaakte planning delen met de medewerkers op de betreffende afdeling/locatie via email. Of veilig online publiceren.

Direct toepasbaar

Onze planning software is bij uitstek geschikt voor decentrale locaties waarbij een lokale manager een shop/locatie/afdeling planning opstelt binnen de door het “hoofdkantoor” gestelde vereisten. Zo is onze planning software direct toepasbaar voor tankstations.

Tijdregistratie

Door de planning van vaste medewerkers en oproepkrachten digitaal te plannen en vast te leggen, is een concept urenregistratie direct geregeld. U hoeft alleen nog de uren te bevestigen op basis van de werkelijkheid.

Na controle door het directe management en een optionele controle stap door directie, wordt een exportbestand gecreëerd voor directe verwerking in uw loonadministratie. Zoals bijvoorbeeld het salarisverwerkingssysteem van BDO online.

Management informatie

Uiteraard is het mogelijk om managementinformatie te tonen. Van sturingsinformatie over planning status, geplande en gewerkte directe/indirecte uren etc.

Tevens kunt u standaard een financiële journaalpost maken en exporteren waarmee u -desgewenst op personeelsniveau- uw kosten kunt importeren in uw financiele administratie.

Direct toepasbaar voor tankstations

Planning en tijdregistratie functies:

  • Personeel en diensten planning.
  • Roosters online en digitaal verspreiden.
  • Continue sturing via een normplanning.
  • Tijdregistratie gewerkte uren.
  • Planning en uren analyse.
  • Management informatie.
  • Verwerking gewerkte uren t.b.v. salarisverwerking.
  • Export journaalpost t.b.v. financiële administratie.